РАБОТИЛНИЦА ЗА НАСТАВНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


Работилницата е наменета за наставници од средните училишта во државата, чии наставни содржини што ги предаваат вклучуваат теми поврзани со управувањето со општеството, активното граѓанство и власта

Повеќе информации на нашиот Facebook профил.

  • Идни настани