РАБОТИЛНИЦА ЗА НАСТАВНИЦИ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Работилницата е наменета за наставници од основните училишта, кои во рамките на наставните предмети предаваат содржини поврзани со управувањето со општеството, активното граѓанство и власта во Република Северна Македонија.

Повеќе информации на нашиот Facebook профил.

  • Идни настани
  • РАБОТИЛНИЦА ЗА НАСТАВНИЦИ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
    Датум: 20.09.2024
    Место: сала Борис Трајковски


Искажете заинтересираност


Податоци за учесникот

Учесник

Настан